ทนพญ. ธิดา รัตนะจิตร

ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ

ประวัติด้านการศึกษา :

 • 2012 ปริญญาโทด้านเทคโนโลยีชีวภาพของช่วยการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ และคัพภวิทยา, มหาวิทยาลัยวาเลนเซีย, ประเทศสเปน
 • 2011 ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ, สาขาการตลาด, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย
 • 1996 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์, คณะเทคนิคการแพทย์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ :

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เลขที่ 4012

ประสบการณ์ :

 • ปัจจุบัน : ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สยามเฟอร์ทิลิตี้ คลินิก, สไมล์ ไอวีเอฟ คลินิก, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • 2008-มีนาคม 2016 : ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์, เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • 2006-2008 : หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อน, โรงพยาบาลศรีสยาม, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • 2000-2006 : หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อน, โรงพยาบาลสินแพทย์, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • 1996-2000 : เทคนิคการแพทย์, โรงพยาบาลสินแพทย์, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

การอบรม :

 • 2014 : Next generation sequencing trainning course, illumina, Singapore
 • 2013 : Cell loading technique for PGD monogenic disorder, Melbourne IVF, Melbourne Australia
 • 2012 : 24 Sure user group meeting
 • 2011 : 24 Sure Lab practice training program, Bluegnome, Cambridge, UK
 • 2010 : Vitrfication training, kato lady clinic, Japan
 • 2009 : PGD and quality management , Bruno, Czech republic
 • 2007 : PGD and PCR workshop,UCL,United kingdom
 • 2000 : Workshop ART,Chaing mai,Thailand
 • 1999 : Basic ART, national university of singapore, Singapore

จำนวนหัตถการที่ทำต่อปี

 • IVF/ICSI : > 1,000 Cycles/ปี
 • PGD : > 600 Cases/ปี

สมาชิก :

สมาชิกสมาคมด้านการเจริญพันธ์และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแห่งยุโรป (ESHRE : European Society of Human Reproduction and Embryology)